CHƯƠNG TRÌNH "CÔN ĐẢO ĐẮM SAY - GIÁ NGẤT NGÂY"

16:42 19/10/2022

Hình thức áp dụng: giảm đến 20% Basefare.

CHƯƠNG TRÌNH "CÔN ĐẢO ĐẮM SAY - GIÁ NGẤT NGÂY"
 
Hình thức áp dụng: giảm đến 20% Basefare.
Thời gian xuất áp dụng: từ 19/10 hết ngày 31/10/2022.
Đường bay áp dụng: HAN-VCS v.v
Hạng vé áp dụng: Economy Saver Max/ Economy Saver/ Economy Smart
Thời gian bay áp dụng: từ 19/10/2022 đến hết 28/12/2022.
Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo điều kiện hạng giá vé đã mua.
Chương trình có thể kết thúc sớm trước thời hạn khi số lượng chỗ của chương trình đã hết.
 
Hottline: 1900 4745 090 2299 161 093 2299 161